banner-lyftar

Om Botab

Varmt välkommen till BOTAB

BOTAB har under mer än 50 års tid levererat olika former av LASTHANTERINGSSYSTEM till våra kunder. Allt från små balansblock för några kilos last till stora traverser och portalkranar på upp till 100 tons last.

Brett produktprogram

BOTAB har tre agenturprodukter där det franska företaget VERLINDE levererar våra krankomponenter så som kätting-, lin- och bandtelfer m.m. Från italienska SCAGLIA kommer den elektroniska balanslyftaren LIFTRONIC och från AeroGo i USA luftkuddeteknik. Ur komponentprogrammet kan nämnas skruvdomkrafter, balansblock, ledstaplare, linspel, lyftredskap m.m.

Startades 1971

BOTAB startades 1971 av en av Sveriges mest meriterade krankonstruktörer civilingenjör Yngve Holmström. Med många års erfarenhet från lyftdonsbranschen började BOTAB tillverka svängkranar och traverskranar för de ledande företagen i lyftdonsbranschen.

I de allra flesta fallen skedde tillverkningen efter egna ritningar där både mekanisk- och elektrisk konstruktion ingick. Vi på BOTAB har under åren sålt och konstruerat mängder av kundanpassade travers-, portal och svängkranar. Med vår rutinerade personal gör vi idag allt från avancerade lyftredskap för några kilos last upp till stora traverskranar med laster upp till 80 ton.

Export runt hela världen

Under åren har vi hunnit med att leverera traverskranar runt hela världen. Bl.a. ett 30 -tal traverser och en stor portalkran som levererades som byggsats med skruvförband till Saudiarabien.

Till Sydjemen har vi levererat en kuggstångsdriven travers för 70 tons last för montage på pråm. För lättbetongfabriker i Egypten har ett tjugotal traverser med olika former av lyftande, vändande och gripande funktioner tillverkats och monterats. Allt för laster mellan 2 ton upp till 25 ton. En 8 tons pelarsvängkran för montage i en hamn i Bangladesh.

I augusti 97 levererade och monterade vi en bockkran för 8 tons last för hantering av rullar i ett automatlager i Turkiet

Listan kan göras lång men det här var några exempel.

Förändringar i ägarstrukturer

BOTAB var under åren 1989 fram till och med december 1994 en del av det då INCENTIVE-ägda företaget MOVING AB. Sedan Januari 1995 är BOTAB ett fristående bolag med undertecknad som ägare och verkställande direktör. Alla produkter ur MOVING;s tidigare lyftprogram finns idag att få hos oss på BOTAB i Strängnäs.

Vi har kompetensen och moderna hjälpmedel

BOTAB har under mer än 45 års tid hela tiden värnat om kompetensen i företaget när det gäller konstruktion inom mekanik, el, elektronik och pneumatik. Därför kan vi erbjuda våra kunder lösningar som är anpassade efter behovet. Vare sig det rör sig om helt unika lösningar, eller anpassning med någon av våra agenturprodukter, har vi som målsättning att hjälpa våra kunder med det. Med moderna datorhjälpmedel och konstruktion med CAD-teknik vågar vi påstå att vi står väl rustade inför kommande utmaningar.

Gunnar Holmström
Verkställande direktör