Luftkuddeteknik

Med luftkuddeteknik inom området materialhantering kan laster från 200 kg upp till 100-tals
ton hanteras svävande och näst intill friktionsfritt. AeroGo luftkuddesystem är självlastande
via den inbyggda lyftrörelsen. Speciellt lämplig vid t.ex. maskinflytt.

Med luftkuddar som förflyttningshjälpmedel kan lasten placeras på en exakt position försiktigt och med precision. Hantering av flygplansmotorer, transformatorer, pappersrullar, coils, kabelrullar,
betongväggar, modulhus är några exempel på användningsområden.

Modulsystem

I standardutförande för materialhantering innehåller modulsystemen från AeroGo 4-6 luftkuddemoduler komplett med slangar och reglerbox. Modulsystem från AeroGo är speciellt lämpliga för maskinflytt när produktionsliner ska ändras.

Möjlighet till exakt positionering av lasten underlättar maskinflytten. Lämnar inga skador eller fula märken mot golvytan vid förflyttning. Laster från 200 kg upp till 245 ton finns i standardutförande.

Planksystem

Planksystemen för materialhantering består i standardutförande av två eller tre luftkuddeplank med förbindningsslang samt en reglerventil. Planksystem från AeroGo är speciellt lämpliga för maskinflytt när produktionsliner ska ändras.

Möjlighet till exakt positionering av lasten underlättar maskinflytten. Lämnar inga skador eller fula märken mot golvytan vid förflyttning. Laster från 200 kg upp till 25 ton finns i standardutförande.

Luftkuddepaletter

AeroGo luftkuddepaletter för materialhantering kan med fördel användas vid ”Lean Production”. T.ex. vid tillverkning, produkttester och komponentmontering. I standardutförande för laster upp till 12,7 ton. I kundanpassat utförande för laster upp till 40 ton.

Tillsammans med en gaffeltruck eller helt utan en sådan kan luftkuddepaletter utföra förflyttningen av laster till en bråkdel av kostnaden. Vibrationsfritt, utan utsläpp och självlastande.

Rullhanterare

Rullhanterare för materialhantering av pappersrullar, stål coil eller kabelrullar finns i standardutförande för laster upp till 5,400 kg. Kan beställas för olika rullbredder och diametrar.

Kan vid behov kundanpassas. Tillåter exakt kontroll för att placera rullar inom trånga utrymmen. Minimalt med underhåll och innehåller normal sett inga rörliga delar. Ren och tyst drift. Lämnar inga skador eller fula märken mot golvytan vid förflyttning.

Luftkuddesystem

Drivna luftkuddetransportörer för materialhantering kan kundanpassas för objekt med laster upp till flera hundra ton. T.ex. för positionering och förflyttning av stora transformatorer, verktygsväxlare, stål coil, delar till Ariane raketen, behållare för kärnkraftsavfall mm.

Drivning kan ske bara med luftmotorer eller i kombination med elmotorer. Styrning görs via pneumatiska eller ibland elektriska tryckknappsdon. Radiostyrning av transportören är möjlig
vid elektrisk styrning.