Lintelfrar

Lintelfrar finns för laster upp till 100 ton. Vi kan leverera lintelfrar med fotblock eller med olika typer av löpvagnar/trallor. Med vår långa erfarenhet inom materialhanteringsutrustning har vi kunskapen som krävs för att veta vilka telfrar som passar till olika ändamål.

BOTAB erbjuder högkvalitetstelfrar i varierande versioner för att anpassa lösningen efter kundens behov. De olika versionerna och deras prestanda för lyftkraft, lyfthastighet och lyfthöjd framgår i broschyren nedan.

Lintelfrar

  • Lyfthastigheter i olika steg eller helt steglöst.
  • Gränslägen.
  • Överlastskydd
  • Drifttidsmätning