Traverser

Vi tillverkar traverskranar i standard och kundanpassat utförande. Vi beräknar och tillverkar kranarna i egen regi och utför kompletta nyckelfärdiga montage.

Våra traverser håller hög kvalité som vi har erhållit under mer än 45 års tid av krantillverkning. BOTAB tillverkar traverser i både en- och tvåbalks utförande och för olika viktklasser.

Hela bredden på vårt utbud kan ses i broschyren nedan.

Traverskranar

  • Lyft- och åkhastigheter i olika steg eller helt steglöst.
  • En- eller tvåbalksutföranden
  • Normal-, låg-, sido- eller specialbyggda telfrar.
  • Gränslägen i alla riktningar.
  • Överlastskydd
  • Drifttidsmätning